Børn

Vi kan ikke modtage syge børn i dagplejen. Dette er både af hensyn til barnet selv, men også grundet risiko for smitte af de øvrige børn.

Bliver barnet syg, mens det er hos os, kontakter vi jer med henblik på at finde en løsning.

Os

Vi kan desværre ikke tilbyde gæstepasning, hvis en af os skulle blive syg.

Dog har vi mulighed for vikar, hvis en af os skal til læge eller lign.